PILIH SEKOLAH Ke Halaman Utama

Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah

# Nama Sekolah Pilih Sekolah
1 SMP MUHAMMADIYAH 1 TEMON Lihat PPK
2 SMP NEGERI 1 TEMON Lihat PPK
3 SMP NEGERI 2 TEMON Lihat PPK
4 SMP BOPKRI 1 WATES Lihat PPK
5 SMP BOPKRI 2 WATES Lihat PPK
6 SMP ISLAM TERPADU IBNU MASUD Lihat PPK
7 SMP KANISIUS WATES Lihat PPK
8 SMP MUHAMMADIYAH 2 WATES Lihat PPK
9 SMP NEGERI 1 WATES Lihat PPK
10 SMP NEGERI 2 WATES Lihat PPK
11 SMP NEGERI 3 WATES Lihat PPK
12 SMP NEGERI 4 WATES Lihat PPK
13 SMP NEGERI 5 WATES Lihat PPK
14 SMP VIP PESAWAT Lihat PPK
15 SMP MUHAMMADIYAH PANJATAN Lihat PPK
16 SMP NEGERI 1 PANJATAN Lihat PPK
17 SMP NEGERI 2 PANJATAN Lihat PPK
18 SMP PGRI PANJATAN Lihat PPK
19 SMP MUHAMMADIYAH 2 GALUR Lihat PPK
20 SMP MUHAMMADIYAH AL MANAR Lihat PPK
21 SMP NEGERI 1 GALUR Lihat PPK
22 SMP NEGERI 2 GALUR Lihat PPK
23 SMP MUHAMMADIYAH 1 LENDAH Lihat PPK
24 SMP MUHAMMADIYAH 2 LENDAH Lihat PPK
25 SMP NEGERI 1 LENDAH Lihat PPK
26 SMP NEGERI 2 LENDAH Lihat PPK
27 SMPIT AL GHIFARI LENDAH Lihat PPK
28 SMP MUHAMMADIYAH 1 SENTOLO Lihat PPK
29 SMP MUHAMMADIYAH 2 SENTOLO Lihat PPK
30 SMP NEGERI 1 SENTOLO Lihat PPK
31 SMP NEGERI 2 SENTOLO Lihat PPK
32 SMP NEGERI 3 SENTOLO Lihat PPK
33 SMP NEGERI 4 SENTOLO Lihat PPK
34 SMP MUHAMMADIYAH 1 WATES Lihat PPK
35 SMP NEGERI 1 PENGASIH Lihat PPK
36 SMP NEGERI 2 PENGASIH Lihat PPK
37 SMP NEGERI 3 PENGASIH Lihat PPK
38 SMP NEGERI 4 PENGASIH Lihat PPK
39 SMP MUHAMMADIYAH 1 KOKAP Lihat PPK
40 SMP MUHAMMADIYAH 3 KOKAP Lihat PPK
41 SMP NEGERI 1 KOKAP Lihat PPK
42 SMP NEGERI 2 KOKAP Lihat PPK
43 SMP NEGERI 3 KOKAP Lihat PPK
44 SMP NEGERI 1 GIRIMULYO Lihat PPK
45 SMP NEGERI 2 GIRIMULYO Lihat PPK
46 SMP NEGERI 3 GIRIMULYO Lihat PPK
47 SMP NEGERI 4 GIRIMULYO Lihat PPK
48 SMP SANJAYA GIRIMULYO Lihat PPK
49 SMP MAARIF YANI NANGGULAN Lihat PPK
50 SMP MUHAMMADIYAH NANGGULAN Lihat PPK
51 SMP NEGERI 1 NANGGULAN Lihat PPK
52 SMP NEGERI 2 NANGGULAN Lihat PPK
53 SMP TAMAN SISWA NANGGULAN Lihat PPK
54 SMP KATOLIK KEMASYARAKATAN KALIBAWANG Lihat PPK
55 SMP MA ARIF KALIBAWANG Lihat PPK
56 SMP MUHAMMADIYAH 1 KALIBAWANG Lihat PPK
57 SMP MUHAMMADIYAH 2 KALIBAWANG Lihat PPK
58 SMP NEGERI 1 KALIBAWANG Lihat PPK
59 SMP NEGERI 2 KALIBAWANG Lihat PPK
60 SMP PANGUDI LUHUR 1 KALIBAWANG Lihat PPK
61 SMP MUHAMMADIYAH 2 SAMIGALUH Lihat PPK
62 SMP MUHAMMADIYAH I SAMIGALUH Lihat PPK
63 SMP NEGERI 1 SAMIGALUH Lihat PPK
64 SMP NEGERI 2 SAMIGALUH Lihat PPK
65 SMP NEGERI 3 SAMIGALUH Lihat PPK
66 SMP NEGERI 4 SAMIGALUH Lihat PPK
67 MTS MA`ARIF JANGKARAN Lihat PPK
68 MTS MAFATIHUL HUDA KARANGWULUH TEMON KULON PROGO Lihat PPK
69 MTS NEGERI 2 KULON PROGO Lihat PPK
70 MTS MA`ARIF WATES Lihat PPK
71 MTS MUHAMMADIYAH WATES Lihat PPK
72 MTs NEGERI 1 KULON PROGO Lihat PPK
73 MTS DARUL ULUM MUHAMMADIYAH GALUR Lihat PPK
74 MTS NEGERI 6 KULON PROGO Lihat PPK
75 MTS MA`ARIF NURUL HAROMAIN Lihat PPK
76 MTS MUHAMMADIYAH SENTOLO Lihat PPK
77 MTS MA`ARIF NURUL DHOLAM PENGASIH Lihat PPK
78 MTS NEGERI 4 KULON PROGO Lihat PPK
79 MTS AL ICHSAN Lihat PPK
80 MTS NEGERI 3 KULON PROGO Lihat PPK
81 MTS NEGERI 5 KULON PROGO Lihat PPK