PROFIL SEKOLAH Kembali

 

Nama SekolahTK ABA DEGAN
NPSN20409702
Alamat SekolahDegan, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta
Kepala SekolahLUSIANA SUSANTI
Telepon081326855350

1. VISI

    Terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, Islami, dan berakhlak mulia"

2. MISI

     a. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

     b. Membiasakan anak untuk selalu menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan Taman Kanak-Kanak.

     c. Memberikan layanan yang baik kepada semua siswa dalam suasana yang menyenangkan.

     d. Membiasakan mengucap salam dan berkata sopan kepada semua orang sebagai bekal dasar bagi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa.

3. TUJUAN

     a. Tujuan Taman Pendidikan Kanak-Kanak adalah membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

          mulia, sehat, berilmu, cakao, kreatif, inofatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

     b. Memberikan bekal bagi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

     c. mempersiapkan peserta didik yang kreatif, cerdas, trampil agar dapat mengikuti pendidikan selanjutnya secara optimal.

     d. Setiap peserta didik mendapatkan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan di lingkungan Taman Kanak-Kanak.

     e. Setiap pesrta didik dapat mengembangkan kreatifitasnya melalui kegiatan seni tari, lukis, musik, dan bercerita.

     f. Setiap anak didik dapat memupuk perasaan agamanya melalui kegiatan menyanyi, deklamasi/syair, bercerita, praktek wudhu, sholat, doa-doa dan lain sebagainya.

     g. Setiap anak didik dapat memperoleh jaminan kesehatan melalui Puskesmas apabila diperlukan rujukan dari Taman Kanak-Kanak dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

          1. Pemberian susu dua kali dalam satu minggu.

          2. Makan bersama satu kali dalam seminggu

          3. Pemberian buah segar sekali dalam seminggu.

          4. Gosok gigi sekali dalam seminggu.

          5. pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala sekali dalam sebulan.

          6. Pemeriksaan kebersihan anak meliputi : kuku, rambut, baju, Telinga Hidung Tenggorokan(THT), dan mata.