LAPORAN PPK Kembali

TAMAN KANAK-KANAK SADEWA

# Tanggal PPK Nama Kegiatan Uraian Kegiatan Foto
TAMAN KANAK-KANAK SADEWA
14 Januari 2020 SOP Pagi Berbaris dan masuk kelas

Setelah apel pagi berbaris didepan kelas  dan masuk kelas

14 Januari 2020 Gotong Royong Membereskan mainan

Setelah kegiatan anak-anak membereskan alat main yang digunakan

14 Januari 2020 Keagamaan Sholat dhuha

Setelah wudhu anak-anak mengikuti kegiatan sholat dhuha