LAPORAN PPK Kembali

TK ABA SUKAPANCA

# Tanggal PPK Nama Kegiatan Uraian Kegiatan Foto
TK ABA SUKAPANCA
06 Februari 2020 Kemataraman Pengenalan pakaian adat jawa

anak-anak memegang blangkon dan menyebutkan namanya

05 Februari 2020 Keagamaan bacaan athahiyat

anak-anak menghafalkan bacaan athahiyat

03 Februari 2020 SOP Pagi Upacara bendera

anak-anak mengikuti upacara benders hari Senin di halaman TK

31 Januari 2020 Gotong Royong Menyiapkan tempat menari

anak-anak bergotong royong menyiapkan tempat untuk menari dengan memindah meja dan kursi

30 Januari 2020 Kemataraman menyebutkan nama bagian badan

anak-anak menyeburkan nama bagian badan

29 Januari 2020 Keagamaan mewarnai gambar

anak- anak mewarnai gambar orang wudlu

 

28 Januari 2020 Keagamaan membentuk huruf hijaiyah

anak-anak membentuk huruf hijaiyah menggunakan plastisin

27 Januari 2020 SOP Siang Penghormatan kepada bendera

anak-anak hormat bendera dalam SOP siang

24 Januari 2020 Gotong Royong menyapu ruang kelas

anak-anak menyapu ruang kelas untuk latihan menari

23 Januari 2020 Kemataraman bermain dakon

Gata dan Naura bermain dakon

22 Januari 2020 Keagamaan membaca iqra 2

anak-anak belajar iqra jilid 2

21 Januari 2020 Keagamaan belajar meniru huruf hijaiyah

anak-anak belajar meniru huruf hijaiyah

20 Januari 2020 SOP Pagi Upacara bendera

anak-anak mengikuti upacara bendera hari Senin

17 Januari 2020 Gotong Royong mengelompokkan mainan sesuai bentuknya

anak-anak merapikan àlat bermain sesuai bentuknya

16 Januari 2020 Kemataraman bermain dakon

Naura dan Adnan bermain dakon

15 Januari 2020 Keagamaan tayamum

anak-anak belajar tayamum

14 Januari 2020 Keagamaan Membaca iqra

anak-anak belajar iqra berkelompok

13 Januari 2020 SOP Siang Berjabat tangan

anak-anak berjabat tangan dengan guru waktu pulang

07 Januari 2020 Keagamaan Membaca iqra

anak-anak belajar iqra 1 berkelompok

06 Januari 2020 SOP Siang menyanyi lagu garuda pancasila

anak-anak menyanyikan lagu garuda pancasila